Няма по-хубаво чувство, от това да знаеш,                                 
че си близо до хората, които те обичат